HERONTWIKKELING PASTOOR VAN ARSKERK DELFT NAAR WONINGBOUW

Herontwikkeling Pastoor van Arskerk
Tekening: Archipelontwerpers

Voor meer tekeningen kijk hier

Toelichting massastudie juni 2015

Sinds 2008 is door Parochie St. Ursula geprobeerd een nieuwe bestemming te vinden voor de leegstaande kerk en het naastgelegen parochiehuis, gelegen aan de K. van de Coppellostraat 4 – 6, Delft.Helaas is dit niet gelukt.Om uit de impasse te komen heeft de Parochie / Frans de Vries een analyse gemaakt van de locatie en de bebouwingsmogelijkheden naar woningbouw. Eric Vreedenburgh / Archipelontwerpers is gevraagd een zogenaamde massastudie te maken.

Onze inspirerende samenwerking heeft geleid tot een voorlopig plan van 8 stadswoningen en
6 appartementen (of 4 eengezinswoningen). De studie laat zien dat met dit plan het huidige volume van de kerk en parochiehuis niet wordt overschreden en er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de huidige draagconstructie en funderingen. Bijzonder is dat de 8 stadswoningen binnen de huidige contouren van de kerk blijven. Hierbij krijgt de unieke hoofddraagconstructie van de kerk een nieuw leven en blijft de herinnering aan de kerk behouden.
Het groene karakter van de omgeving wordt door de transparante opbouw versterkt. Parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

Met deze herontwikkeling hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van dit deel van de Hof van Delft wijk.

De Gemeente is bereid mee te werken met een bestemmingsplanwijziging om (her)ontwikkeling van het terrein naar woningbouw mogelijk te maken, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het gemeentelijk beleid. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de “Nota Toetsingskader woningbouwplannen Delft”.
Er wordt pas gebouwd nadat er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

Meer informatie:
Geïnteresseerden kunnen via de site www.vanars.nl informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen rond dit bijzondere project. Hieronder kunnen geïnteresseerden ook reageren of vragen stellen.

Eric Vreedenburgh.


 

 

 

Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.1  ©2002-2017 FRIZZBEE Web Services